KOALICIJA ZA ČOVJEKA smatra da su migracije dio svjetskog procesa globalizacije i da u BiH nisu problem migranti, već naše podjele i državne institucije koje ne rade svoj posao. Bosna i Hercegovina je raticirala Globalni sporazum o migracijama i obavezna je izvršavati obaveze iz tog Sporazuma, a ono što je do sada činila nije u skladu sa preuzetim obavezama.

Ponašanje državnih institucija prema USK u vrijeme Migrantske krize je samo još jedan primjer maćehinskog odnosa viših nivoa vlasti prema Krajini.

KOALICIJA ZA ČOVJEKA podržava donošenje Strategije o migrantima na nivou države i insistira da u rješavanju migrantske krize svako radi svoj posao i tada će migranti biti samo nesretnici koji tragaju za boljim životom, a ne opasnost za bilo koga na tom putu.

KOALICIJA ZA ČOVJEKA smatra da je vrijeme da se pitanju migranata u BiH pristupa, ne samo kao migrantskom problemu, već i sa ekonomske, demografske i razvojne pozicije.

Iz straha u suočavanju sa migrantskom krizom, u BiH su ignorisane činjenice da 60% novih rmi u svijetu formiraju migranti i izbjeglice, da među migrantima ima i onih koji su ekonomski likvidni za vlastiti biznis i onih čija zanimanja i stručne kvalikacije su decitarne u BiH.

KOALICIJA ZA ČOVJEKA se protivi da BiH u budućnosti bude Evropski trijažni centar i parkiralište za migrante u kojem će razvijena Evropa povlačiti stručne, sposobne i ekonomski podobne, a u BiH ostavljati one koji joj nisu potrebni i one koji su joj teret.

PRESS SLUŽBA KOALICIJE ZA ČOVJEKA