KOALICIJA ZA ČOVJEKA smatra da je Javni sektor u USK-u generator organiziranog kriminala i političke korupcije pod pokroviteljstvom i nadzorom poslijeratnih vlasti.

Godinama Javni sektor u USK-u ima status izbornog plijena i služi kao dom za zbrinjavanje stranačkih aktivista i uhljeba, te za nansiranje političkih stranaka na vlasti.

KOALICIJA ZA ČOVJEKA, ukoliko dobije povjerenje građana na izborima, kao prvi korak u borbi protiv korupcije i organiziranog kriminala, pokrenut će inicijative za kontrolu svih diploma kod uposlenika u Javnom sektoru USK-a, stečenih u periodu 01.01.1996.do 31.12.2021.godine.

Smatramo da su falsikovane diplome tipičan primjer organiziranog kriminala pod pokroviteljstvom političkih stranaka i vlasti u USK-u, a kontrola diploma u Javnom sektoru je obaveza prema svim poštenim ljudima koji su vlastite diplome i stručna zvanja sticali uz puno truda i odricanja.

Falsikovanje diploma i stručnih zvanja imalo je velikog uticaja na devalviranje obrazovnog sustava u USK-u i cijeloj BiH i imalo je značajan doprinos što su organizirani kriminal i korupcija postali stil vladanja i rada poslijeratnih vlasti u Krajini.

KOALICIJA ZA ČOVJEKA u svome radu i djelovanju promovirat će nultu stopu tolerancije prema svakom obliku kriminala i korupcije u BiH i prema njihovim sponzorima.

PRESS SLUŽBA KOALICIJE ZA ČOVJEKA