Godina i vlast za ništa

Početak godine je uobičajena prilika za osvrt na godinu koju smo ispratili i prilika za iznošenje očekivanja od godine u koju smo zakoračili.

Kada je u pitanju općina Velika Kladuša, već duži niz godina možemo gotovo prepisivati iste tekstove osvrta na proteklu i očekivanja od nastupne godine. Redovno smo prethodnih godina, za ocjenu godine koju smo ispraćali konstatirali „ne ponovila se“ ili „ne može biti gora“, a godinama, prinuđeni smo, nažalost, konstatirati i potvrđivati da se sve ponavljalo i da ipak i uvijek može i gore.

Sa punom odgovornošću i bez bilo kakvih ličnih percepcija i animoziteta konstatiram, da je Velika Kladuša u 2023. godini, po karakteru vlasti, po odnosu i ponašanju vlasti prema građanima, po odnosu prema razvoju i javnim resursima, po odnosima prema višim nivoima vlasti, po odnosima sa susjednim općinama i po svome ugledu i imidžu, u punom kapacitetu, nastavila funkcionirati kao školski primjer izolirane, privatizirane i zarobljene općine.

Svoju debelu izolaciju, sa svih strana, Velika Kladuša, nesumnjivo, duguje teškoj hipoteci prošlosti aktuelnog općinskog načelnika. On, ne samo da nije tražio racionalne mogućnosti za ublažavanje hipoteke i izolacije, već je na neki način prkosio svakome ko bi ukazivao na posljedice njegove hipoteke, redovno proglašavajući sebe i Kladušu „žrtvom vlasti u Sarajevu“ , te je uspostavio koncept izvršne vlasti koji je sam sebi svrha.

Velika Kladuša je danas jasno i dobro markirana crna rupa u Krajini, u Federaciji BiH, u BiH i šire, u koju odavno ne navraća niko politički uticajan, ekonomski moćan i razvojno referentan.

Za Veliku Kladušu je postala ekskluzivna vijest kada njen načelnik ili njegovi prokuristi odu u goste ili dočekuju predstavnike općina Cetingrad, Vojnić, Gvozd, Krnjak i dr., iz susjedne Republike Hrvatske i pri tome se ne sekiraju što godinama nisu otišli u posjetu ili ugostili predstavnike Općina Cazin, Bužim, Bosanska Krupa, Bihać i drugih općina iz susjedstva ili vlastite države.

Privatizacija Općine i javnih resursa očituje se u tome što je općinski načelnik, za sebe, svoju porodicu i svoju stranku potpuno prisvojio sva prava proistekla iz raspolaganja Budžetom i javnim resursima građana, te sva prava i nadležnosti proistekle iz obnašanja funkcije vlasti, potpuno ignorišući legalne i legitimne institucije vlasti i mehanizme javnog interesa i javnog nadzora.

Status zarobljene Općine, Velika Kladuša ima „zahvaliti“, odavno pogrešnoj percepciji aktuelnog općinskog načelnika, kako je Velika Kladuša njegov izborni plijen, njegovo ekskluzivno interesno pravo i kako on u Velikoj Kladuši ima mesijansku misiju, te kako građani i Velika Kladuša trebaju biti sretni i ponosni na njegovu mesijansku funkciju.

Naravno, sve bi ovo nekako i bilo razumljivo, da Velika Kladuša iz godine u godinu ne tone i ne nazaduje, po gotovo svim parametrima socio-ekonomskog razvoja, da građani Velike Kladuše, godinama, masovno ne bježe iz Kladuše, da Budžet i javni resursi, godinama, nisu izloženi arčenju, da potpuno nisu isključeni svi mehanizmi javnog nadzora, da gotovo svi budžetski korisnici nisu izloženi ucjenama, te da u Velikoj Kladuši nije na sceni jedan poltronski, nedemokratski, kriminogeni, autoritarni i populistički model vlasti, koji godinama uništava i siromaši Veliku Kladušu i njene građane.

Ako bi htjeli navesti ono najvažnije po čemu je u Velikoj Kladuši obilježena protekla 2023. godina, onda bi to nesumnjivo bilo slijedeće:

  • Općinski načelnik i Općinski organ uprave potpuno su opstruirali i onemogućavali rad Općinskog vijeća i djelovanje novoformirane Parlamentarne većine u Općinskom vijeću.

Početkom 2023. godine sedam političkih subjekata koji participiraju u Općinskom vijeću formirali su novu Parlamentarnu većinu od 15 vijećnika, ali su od prvog dana bili predmet otvorenih i nedemokratskih opstrukcija i fizičkog onemogućavanja rada u režiji općinskog načelnika i njegove Laburističke stranke.

U BiH ništa ne može, brže i bolje, ujediniti i solidarisati ljude kao što to može nesreća i elementarna nepogoda.

Ovu novu Parlamentarnu većinu u Općinskom vijeću u Velikoj Kladuši od sedam političkih subjekata različitih političkih nadzora i 15 vijećnika, nisu napravili nikakvi politički programi i platforme, već nesreća i elementarna nepogoda u liku i djelu općinskog načelnika i njegove Laburističke stranke, koji godinama vladaju Velikom Kladušom kao da je to njihov privatni posjed i koji godinama krše i ignorišu sve norme i principe savremene demokratije.

Otimačina pečata, provale Vijećnice i službenih prostorija Vijeća, zasjedanja Vijeća u hodnicima, onemogućavanje tehničke podrške i drugo, bile su vijesti koje su prenosili mediji i društvene mreže, a kod čitaoca izazivale nevjericu i sprdnju.

Tumačeći zakonske propise po sistemu „Švedskog stola“ i osokoljeni anemičnošću policije, tužilaštva i pravosuđa, općinski načelnik i njegovi budžetski paraziti su se uživili u opstruiranje i onemogućavanje rada Općinskog vijeća i oni se ne trude kako unaprijediti usluge i olakšati život građanima Velike Kladuše, već kako po svaku cijenu zaobići nadležnosti i demokratski nadzor Općinskog vijeća i kako suvereno gospodariti budžetom i javnim novcem Općine.

Laži, prevare, obmane i manipulacije građana postale su glavni mehanizmi kojima općinski načelnik uspijeva opstruirati i onemogućiti legalan rad Općinskog vijeća i pri tome, bez ikakvih izvještaja i javnog nadzora trošiti desetine miliona KM budžetskog i javnog novca građana.

Odluke nadležnih sudova u vezi sa ovim opstrukcijama su spore, nedorečene i dvosmislene, što ne sprečava opstrukcije i onemogućavanje rada Vijeća, već dovodi u pitanje strpljenje vijećnika za takav rad Općinskog vijeća i devalvira ugled Općinskog vijeća kod građana.

Unatoč Presudi Ustavnog suda Federacije, koja je rasvijetlila mnogo stvari u opstrukcijama rada Općinskog vijeća i u odnosima Općinskog vijeća i općinskog načelnika, načelnik Velike Kladuše i dalje tjera po svome i priprema se za novu misiju arčenja Budžeta i javnog novca i u ovoj 2024. budžetskoj godini.

Ono što jeste apsurdno, ali nije iznenađujuće je što općinski načelnik i njegova Laburistička stranka krivce ovakvog stanja u Velikoj Kladuši ne vide u sebi i svome lopovskom, prevarantskom i manipulantskom vladanju Velikom Kladušom, već uvijek traže dežurne krivce i još se ibrete kako za njihov rad i razvoj Kladuše izostaju aplauzi iz Općinskog vijeća i od građana.

  • Po peti put zaredom, općinski načelnik je neustavno i nezakonito donio i proglasio Budžet Velike Kladuše za 2023. godinu.

Ovakav način donošenja Budžeta predviđen je samo u izuzetnim prilikama i uglavnom se ovakvim rješenjem prevazilazi neka krizna situacija, kako bi se nastavio kontinuitet u radu korisnika budžeta.

Nažalost, za općinskog načelnika Velike Kladuše je to oprobani i dokazani model privatnog ovladavanja budžetom i način izbjegavanja bilo kakvog javnog nadzora nad trošenjem budžetskih sredstava.

Odgovorno tvrdim da u BiH i daleko šire, ne postoji više kriminala i nezakonitog trošenja budžetskog i javnog novca, kao što je slučaj u Velikoj Kladuši i ne postoji primjer tolike indolentnosti tužilaštva i pravosuđa na ovakav kriminal.

Općinski načelnik je kod jednog broja odgovornih lica za raspolaganje i trošenje budžetskih sredstava i javnog novca razvio tezu kako on kao star čovjek nije pogodan pacijent za sudove, a tužilaštvo i pravosuđe u ovom slučaju iz Velike Kladuše, skoro otvoreno, kao rješenje, prizivaju biologiju.

Bilo kako bilo, neka se zna, u Velikoj Kladuši općinski načelnik godinama nezakonito proglašava budžet Općine, godinama na kriminalan i lopovski način troši javni novac, godinama ne podnosi Izvještaje o namjenskoj potrošnji i godinama zakonski ne odgovara za nezakonito trošenje budžeta i javnog novca.

  • U Velikoj Kladuši su godinama istekli i stavljeni van snage svi strateški i planski urbanistički dokumenti, a procedura za izradu novih dokumenata se ignoriše i u nedogled i smišljeno odugovlači.

Planski dokumenti su temelj svakog programiranog i modernog razvoja i prva stepenica za investitore i ulagače.

Nažalost, godinama je u Velikoj Kladuši, investitorima, ulagačima i stanovništvu otežana svaka gradnja, a posljednjih 4 godine je zaustavljen svaki oblik legalne gradnje.

Divlja i nelegalna gradnja su postali normalna stvar i to će imati ogromne reperkusije u budućnosti Velike Kladuše.

Ovo je još jedan dokaz da su općinski načelnik i njegova parazitska svita majstori haosa i da su na programiranom haosu naučili graditi vlastiti biznis.

  • U Velikoj Kladuši je završila još jedna kalendarska i budžetska godina u kojoj nije izdana niti jedna urbanistička i građevinska dozvola.

Nezvanično, broj neriješenih zahtjeva za izdavanje urbanističke i građevinske dozvole u Velikoj Kladuši odavno je prešao brojku od 2.000.

Jedan od razloga za ovakvo stanje je što Općina nema važeća planska i urbanistička dokumenta, a drugi razlog je što općinski načelnik i njegova Laburistička stranka odbijaju da otvore proces izdavanja urbanističkih dozvola uz korištenje Komisije za davanje stručnog mišljenja, jer nemaju kontrolu nad imenovanim članovima Komisije.

Dakle, Komisija za davanje stručnog mišljenja postoji, Općina može obavljati proceduru izdavanja urbanističkih i građevinskih dozvola, ali se dozvole ne izdaju.

Ovim činom je u Velikoj Kladuši napravljen veliki urbanistički haos i trebat će godine i godine da se to dovede u red.

Sa druge strane, ne izdavanje urbanističkih i građevinskih dozvola direktno proizvodi nelegalnu gradnju i prekid investiranja u razvoj i stambenu gradnju, što na koncu ima veliki uticaj na ukupan razvoj, odnosno kontinuirano zaostajanje u razvoju Velike Kladuše.

  • U Velikoj Kladuši godinama nije realiziran značajniji infrastrukturni, investicioni ili razvojni projekat.

Ova bolna istina je u velikoj mjeri, također, posljedica ne postojanja programskih i planskih dokumenata, ali je drugim dijelom rezultat izolacije Velike Kladuše i vrlo, vrlo nepovoljnog i neurotičnog poslovnog ambijenta koji je godinama gradila općinska vlast na čelu sa općinskim načelnikom i njegovom Laburističkom strankom.

Idejni tvorci „Novog koncepta razvoja Velike Kladuše“, odustali su čak i od tog svoga „luftika koncepta“ i sve se više uzdaju u tezu „kruha i igara“, na kojem u posljednje vrijeme grade dobivanje podrške birača na izborima.

U takvom ambijentu njihovi strateški razvojni projekti su postali „Kladuško ljeto“ i „Kladuška zima“, a u godini koju smo ispratili njihovi skoro jedini strateški programi realizirani su oni iz jedan milion KM dodijeljenih sredstava iz Budžeta Federacije za 2022. godinu.

Na čekanju su i dalje ostali: Dogradnja Doma kulture, Generacijski projekat kanalizacije i prečistača otpadnih voda, Rasterećenja saobraćajnica u gradu, Uređenje Gradskog mezarja Drmaljevo, Modernizacija i izgradnja vodovodne mreže, Brojni partnerski projekti izgradnje putne infrastrukture i dr.

  • U Velikoj Kladuši niti jedna Javna ustanova i Javno preduzeće nemaju zakonski izabrane Organe upravljanja, niti podnose bilo kakve izvještaje o radu Općinskom vijeću, kao svome osnivaču.

U sve i jednom Javnom preduzeću i Javnoj ustanovi u Velikoj Kladuši su nezakonito izabrani i imenovani Organi upravljanja i direktori.

U ovim preduzećima i javnim ustanovama djeluju privatni Organi upravljanja i direktori koje je privatno imenovao Općinski načelnik, kako bi suvereno gospodario javnim resursima Općine.

Općinsko vijeće godinama ne dobiva bilo kakve Izvještaje o radu ovih Javnih preduzeća i direktora i nema bilo kakav uvid u njihov rad, iako je njihov osnivač i oni su po zakonu obavezni podnositi redovno Izvještaje o svome radu.

Sva Javna preduzeća su potpuno u funkciji privatnih interesa općinskog načelnika i njegove Laburrističke stranke, a ne u funkciji interesa i potreba građana.

Potpuno je haotična situacija u JKUP „Komunalije“, koji je godinama institucija za izvršavanje interesa i želja općinskog načelnika i koji je, uz nezakonito imenovane Organe upravljanja, samo u posljednjih 6 godina potrošio oko 20 miliona KM budžetskog i javnog novca i u tom periodu Općinskom vijeću, kao svome osnivaču, nije podnio bilo kakav izvještaj o radu.

  • U Velikoj Kladuši je u 2024. godini nastavljena tendencija masovnog iseljavanja mladih, obrazovanih i sposobnih ljudi.

Mjereno ponderom broja upisanih i ispisanih učenika iz Velike Kladuše je u posljednjih 11 godina iselilo oko 12.000 građana, što Veliku Kladušu ubjedljivo po tome stavlja na prvo mjesto u BiH.

Sela i naseljena mjesta u Velikoj Kladuši su gotovo pusta, a prava je noćna mora danas pronaći mladog i sposobnog radnika, a da ne govorimo o potpunoj destrukciji majstorskog i zanatskog kadra.

Kao razlozi za iseljavanje u Velikoj Kladuši se posebno ističu, bezperspektivnost, nepravda, nepotizam i stranačko zapošljavanje.

Opravdanje za ovako masovno iseljavanje Općinska vlast u Velikoj Kladuši nalazi u trendu iseljavanja u svim dijelovima BiH, te u strateškom položaju Velike Kladuše i velikom broju stanovništva sa Hrvatskim državljanstvom.

Naravno, sve ovo ima svoga uticaja na proces iseljavanja, ali su riječi bezperspektivnost, nepravda i nepotizam razlozi koji su najglasniji i najizraženiji upravo u Velikoj Kladuši.

  • Općinska vlast u Velikoj Kladuši je devalvirala i gotovo ugušila sport, kulturu i nevladin sektor.

Sudbina NK „Krajišnik“, ignorisanje završetka Doma kulture, indolentnost u potrebi izgradnje bazena, diskriminatoran odnos prema nevladinom sektoru i dr. samo su neki konkretni pokazatelji o odnosu prema ovim važnim oblastima.

Zvuči tragično da prosvjetni radnici danas djecu iz Kladuše vode na izlet u Cazin, Bihać, Bužim… kako bi gledali film i vidjeli kako izgleda kino.

Općinskom načelniku i njegovoj Laburističkoj stranci je daleko važnije izdvojiti zavidna sredstva za stranačke žurke, nego za NK „Krajišnik“ ili za podršku uspješnim sportistima i sportovima koji pozitivno i časno promovišu Veliku Kladušu i njene ljude.

Očekivanja u 2024. godini

Šta, nakon osvrta na proteklu 2023. godinu, reći o očekivanjima u 2024. godini u koju smo zakoračili, a ostati realan, optimističan i ozbiljan?

Nažalost, po dostignućima kojima smo svjedočili u Velikoj Kladuši u 2023. godini i ništa manje po onima na širem planu u BiH, nemamo puno razloga biti optimistični i nadati se boljem od onoga što već imamo i na što smo ogorčeni.

Objektivno rečeno, nova parlamentarna većina u Općinskom vijeću nema razloga za umor i odustajanje od misije da Općinsko vijeće vrati građanima Velike Kladuše i da ga stavi u funkciju interesa Velike Kladuše i njenih građana.

Naravno, za očekivati je nastavak opstrukcija do posljednje marke budžeta, jer je ovladavanje budžetom Općine strateška misija općinskog načelnika i njegove Laburističke stranke u ovoj izbornoj godini.

Ovo je izborna godina i građani Velike Kladuše moraju i sami na izborima dati svoj konkretan doprinos promjenama u svome gradu.

Samo slijep čovjek ne želi i ne može vidjeti šta je urađeno od Velike Kladuše i kakav nered i haos su nam priredili oni koji su na podjelama, prevarama, lažima i manipulaciji gradili Veliku Kladušu i koji su iz Velike Kladuše otjerali više ljudi nego u proteklom ratu.

Odgovorno tvrdim da je dvanaestogodišnja vladavina Laburističke stranke u Velikoj Kladuši toliko unazadila i razorila Veliku Kladušu, da će njihov odlazak sa vlasti biti pravi izazov da taj datum bude novi Dan oslobođenja Velike Kladuše.

Podržavam i pozivam da se od svih iskrenih i dobronamjernih snaga i politika za naredne Lokalne izbore stvori jedan racionalan i demokratski front borbe za Veliku Kladušu.

Interesi Velike Kladuše i njenih građana moraju biti vodilja u formiranju ovih snaga i svaki drugi interes je suvišan.

Očekujem da će Velika Kladuša nakon Izbora u oktobru ove godine prodisati i osloboditi se prevaranata, manipulanata i lažnih prijatelja, koji su na podjelama i rukama u tuđim džepovima, Veliku Kladušu godinama držali kao svog taoca, a njene građane osiromašili ponizili, osramotili i posijali po cijelom svijetu.

U Velikoj Kladuši; 12.01.2024. godine

Rifat Dolić, vijećnik DNZ BiH-Krajiške stranke u Općinskom vijeću Velika Kladuša