KOALICIJA ZA ČOVJEKA smatra da su sport i sportske aktivnosti od prvorazrednog značaja za zdravlje čovjeka i nacije, a vrhunski sport i sportisti da su najbolji ambasadori i promotori BiH i Krajine.

Nema nikakve sumnje da su BiH i Krajina rasadnici talenata i vrhunskih sportista, ali država ne čini puno da sport i sportisti odu dalje od statusa talenta i potencijala. Poučan primjer je mlada plivačica Lana Pudar, koja je praktično bez brige i pomoći države i sa 16 godina postigla istorijske rezultate i promovirala BiH i njene građane, više nego sve ambasade BiH u svijetu.

KOALICIJA ZA ČOVJEKA smatra da se u razvoj sporta i sportista treba izdvajati više sredstava iz Budžeta, kao preventiva i u fazi njihovog razvoja, a ne nakon što postanu vrhunski i slavni sportisti. Posebno se zalažemo za razvoj masovnog sporta i sportova u kojima postoje određene genetske i tradicionalne prednosti za vrhunske rezultate, kao što su fudbal, rukomet, odbojka, košarka, karate i dr.

KOALICIJA ZA ČOVJEKA smatra da za odabrane sportove sa genetskim i tradicionalnim predispozicijama u Osnovnim i Srednjim školama treba organizovati Kantonalne školske lige koje bi bili promotori sporta kod mladih ljudi, ali i rasadnici u razvoju vrhunskog sporta i vrhunskih sportista u BiH i Krajini.

KOALICIJA ZA ČOVJEKA, ukoliko dobije povjerenje birača, u svakoj situaciji će se zalagati za više izdvajanja iz budžeta i više podrške u razvoju sporta, jer je to dobra investicija za zdravlje ljudi i za promociju zdravog života.

PRESS SLUŽBA KOALICIJE ZA ČOVJEKA