Izborni štab KOALICIJE ZA ČOVJEKA, koju čine DNZ BiH – Krajiška stranka, DNS i NS “Radom za boljitak”, analizirao je prva tri dana kampanje i izrazio zadovoljstvo interesom birača u Krajini, a posebno u Velikoj Kladuši za Program i izborne poruke njenih kandidata.

KOALICIJA ZA ČOVJEKA je svoj Izborni program sa “10 PRIORITETA” usmjerila ka pitanjima i prioritetima čovjeka u Krajini i BiH, koji je najveći i najvažniji resurs BiH.

KOALICIJA ZA ČOVJEKA smatra da prioriteti razočaranog, uplašenog, opljačkanog i poniženog čovjeka u BiH nisu ni Država, ni NATO, ni EU, ni Dodik, ni Bakir, ni Čović, već sigurnost, posao, porodica i odgovorna vlast.

KOALICIJA ZA ČOVJEKA, smatra da je trenutno najveći problem BiH bježanje mladih, sposobnih i obrazovanih ljudi iz zemlje, te izražava razočarenje što u dosadašnjem toku kampanje svi konstatiraju taj problem, ali baš niko ne nudi konkretna rješenja.

KOALICIJA ZA ČOVJEKA smatra da je problem iseljavanja iz BiH izišao izvan bilo kakve kontrole i da se ne može smanjiti ili zaustaviti bilo kakvim dekretima, već isključivo sistemskim i brzim stvaranjem boljih uslova i ambijenta za život i rad u BiH. Sa svojim izbornim sloganom “Daj šansu čovjeku”, KOALICIJA ZA ČOVJEKA je pravilno detektovala problem i ujedno predložila način njegovog rješavanja.

Da bi čovjek u BiH prekinuo ili smanjio razmišljanje o odlasku iz BiH, on mora dobiti šansu da sigurno, radno, poduzetno i dostojanstveno živi u svojoj državi.

PRESS SLUŽBA KOALICIJE ZA ČOVJEKA