KOALICIJA ZA ČOVJEKA smatra da su sport i sportske aktivnosti od prvorazrednog značaja za zdravlje čovjeka i nacije, a vrhunski sport i sportisti da su najbolji ambasadori i promotori BiH…