Predškolski odgoj djece je važna faza u odgoju i obrazovanju mladih ljudi, jer je to prvo susretanje djeteta sa životnim navikama i to su prvi koraci djeteta pred početak obrazovanja.

Svjedoci smo da su po tom pitanju, brojna djeca i roditelji godinama uskraćivani i diskriminirani, zbog nedovoljnih smještajnih kapaciteta u Dječjim vrtićima i Obdaništima. Za ovaj vid socijalizacije i predškolskog odgoja posebno su uskraćeni i diskriminirani djeca i roditelji iz ruralnih sredina, što zbog nedostatka smještajnih kapaciteta u vrtićima, a što zbog udaljenosti od gradova i lokacija vrtića.

KOALICIJA ZA ČOVJEKA u sklopu svoga Programa “Naših 10 prioriteta” zalaže se za osiguranje mjesta u Vrtićima i predškolskog obrazovanja za svako dijete.

Za one koji žive u ruralnim sredinama i koji su odaljeni od predškolskih ustanova KOALICIJA ZA ČOVJEKA se zalaže za subvencioniranje čuvanja i predškolskog odgoja djece., u njihovim mjestima boravka i porodičnim kućama.

KOALICIJA ZA ČOVJEKA će razraditi i poseban “Program čuvanja djece kod Baka i Deka”, kao poseban vid socijalizacije i tradicije u čuvanju i odgoju djeteta. Materijalna sredstva, prostorije i potrebno osoblje, realno je obezbijediti prerasporedima zbog smanjivanja broja učenika u Osnovnom i Srednjem obrazovanju.

Realizaciju Projekta “Vrtić i predškolski odgoj za svako dijete u Krajini”, KOALICIJA ZA ČOVJEKA smatra i jednom od prvih mjera za smanjivanje odlaska mladih ljudi iz Krajine i BiH.

PRESS SLUŽBA KOALICIJE ZA ČOVJEKA