Među 36 ovjerenih koalicija za Izbore u BiH su i tri koalicije u kojima na Izborima nastupa DNZ BiH – Krajiška stranka.
Za Skupštinu USK , DNZ BiH – Krajiška stranka predvodi KOALICIJU ZA ČOVJEKA u kojoj još učestvuju DNS – Demokratski narodni savez i Narodna stranka “Radom za boljitak”.Za Zastupnički dom Parlamenta Federacije BiH, DNZ BiH – Krajiška stranka je nosilac KOALICIJE ZA ČOVJEKA, u čijem sastavu je još DNS-Demokratski narodni savez.

Za Skupštinu Goraždanskog kantona DNZ BiH – Krajiška stranka je u sastavu koalicije “Radom za boljitak”, čiji nosilac je Narodna stranka “Radom za boljitak”.

Partnerska podrška na Izborima u USK-u dogovorena je sa jednom strankom iz RS-a koja nema svoju listu u Krajini, a u toku su razgovori o partnerskoj suradnji na Izborima sa još jednom strankom iz USK-a i sa jednom Političkom grupacijom iz Velike Kladuše.

Sa članicama KOALICIJE ZA ČOVJEKA potpisani su sporazumi o koaliciji, a sa drugim strankama i grupacijama potpisat će se ovih dana Sporazumi o partnerskoj suradnji.

“KOALICIJA ZA ČOVJEKA”, JEDINA MULTIETNIČK I MEĐUENTITETSKA KOALICIJA U BiH

Naglašavamo da su ovo jedine multietničke i međuentitetske Izborne koalicije na predstojećim izborima u BiH.
Članice KOALICIJE ZA ČOVJEKA su usaglasile Programske prioritete sa kojima izlaze na Izbore, te međusobna prava i obaveze uredile Sporazumom.

Razloge za koalicioni nastup i partnersku saradnju na Izborima nalazimo u potrebi udruživanja izbornog potencijala i izbornih resursa, kako bi izbjegli nepotrebno rasipanje glasova i kako bi zajedno dali doprinos promjenama i stvorili uslove za izbor poslanika u Skupštinu USK-a i Parlament Federacije BiH.

SJEDIŠTE KOALICIJE U VELIKOJ KLADUŠI, A OVLAŠTENI ZASTUPNIK RIFAT DOLIĆ

Potpisnici Sporazuma su se usaglasili da sjedište Koalicije bude u Velikoj Kladuši, a koordinator i ovlašteni zastupnik KOALICIJE ZA ČOVJEKA je v.d. Predsjednik DNZ BiH – Krajiške stranke Rifat Dolić.
Narednih dana, DNZ BiH – Krajiška stranka će, zajedno sa članicama KOALICIJE ZA ČOVJEKA i partnerima, aktivno raditi na formiranju kandidatskih lista, pripremi Izbornog programa i pripremi predizborne kampanje.
Pozivamo Vas da nam se pridružite i podržite napore da zajedno gradimo povjerenje, napredak i optimizam kod naših građana.

KOALICIJA ZA ČOVJEKA je vrijedna i dostojna Vaše podrške.

Svako Vam dobro i hvala na podršci.