KOALICIJA ZA ČOVJEKA smatra da su duga čekanja na prelazak granice BiH sa R.Hrvatskom, na Graničnim prelazima Izačić i Maljevac, a posebno u dane vikenda i praznika, u službi destrukcije razvoja USK-a. Nije realno očekivati dolazak turista, poslovnih ljudi i naših građana u dijaspori u Krajinu u situaciji kada na prelazak državne granice na graničnim prelazima Maljevac i Izačić moraju potrošiti 3-5 sati u jednom i 8-10 sati u oba smjera.

KOALICIJA ZA ČOVJEKA smatra da je ovakvo stanje na graničnim prelazima posljedica nebrige Vijeća ministara za USK i njegove građane, ali i rezultat zategnutih bilateralnih odnosa BiH i R.Hrvatske, koji se rektiraju na stanje na ovim graničnim prelazima.

KOALICIJA ZA ČOVJEKA posebno ukazuje na opasnost po budućnost USK , zbog činjenica da se Krajišnici koju živu i rade u dijaspori, zbog dugog čekanja i pravog mučenja na granici, sve više suzdržavaju od dolaska kući i posjeta porodici i rodbini u Krajini.

Ukoliko dobije Vaše povjerenje na Izborima KOALICIJA ZA ČOVJEKA će, zajedno sa građanima i predstavnicima Lokalnih vlasti, vršiti organizirani javni pritisak na Vijeće ministara i Vladu R.Hrvatske da riješe ili bar ublaže duga čekanja i mučenja građana prilikom prelaska granice. Preorganizacija graničnog osoblja i uvođenje više traka u dane vikenda i praznika, te skraćivanje vremena skeniranja dokumenata su samo neka od mogućih rješenja za brzo unapređivanje sadašnjeg stanja.

PRESS SLUŽBA KOALICIJE ZA ČOVJEKA