Koalicija za čovjeka izlazi na izbore sa programom od deset prioriteta i 50 projekata, Mnogo je inovativnih stvari ugrađeno u program i na jedan integralan način se posmatraju problemi. Prvi programski prioritet je prevazilaženje razlika proizašlih iz proteklih ratnih dešavanja. Vrlo osjetljiva tema kojoj treba pristupiti sa puno senzibiliteta , ali je i preduslov za izgradnju demokratskog društva. Svi koji su u Ustavno-pravnom sistemu USK zaslužuju jednake šanse , bez obzira na razlike po ratnoj prošlosti, nacionalnoj i vjerskoj pripadnosti, socijalnom statusu ili političkom opredjeljenju.

Na podjelama najviše insistiraju novopečene elite koje se boje za svoj kriminalom stečeni položaj i kojima odgovara stanje haosa i produbljivanja klasnih razlika. Feudalizacija društva je na sceni i ako se građani ne osvjeste i ne udruže zdrave snage omogućiće razaranje države, a to nije patriotizam, patriotizam je ako izgradimo zdrave društvene odnose, zdravu ekonomiju i sistem jednakih šansi za svakog čovjeka. Zato je i predizborni slogan DAJ ŠANSU ČOVJEKU.

Projekti koji bi doprinjeli ostvarenju ovog političkog cilja su : Ravnopravnost jezika i pisma ; Interkulturalni festival pod pokroviteljstvom Vlade USK; Rad sa dijasporom bez vjerskih i političkih pritisaka, te izgradnja internacionalnog etno sela. Ovaj projekat ima za cilj da oblikuje vizuelni identitet KRAJINE kao prepoznatljive regije u evropskim i svjetskim razmjerama. i predviđen je kao višegodišnji projekat. Lokacije za ovaj projekat su: Radanovo polje kod Lušci Palanke; Grmuški plato ili Medeno Polje. Ovo internacionalno etno selo će ostvariti interakciju sa poznatim regionima iz svijeta i biti kulturna, privredna i socijološka poveznica. Ako neko smatra da možemo izmisliti modalitet razvoja, a da on ne postoji nigdje, mislimo da se grdno vara, jer iskustva iz razvijenih zemalja samo treba spoznati i prilagoditi našim uslovima i potrebama. Partneri koji su već iskazali interes za ovakav projekat garantuju da će pored KRAJIŠKE KUĆE, naći se tu i LIČKA KUĆA; BAVARSKA KUĆA; FRANKENSKA KUĆA; ALZAŠKA KUĆA; RUSKA KUĆA; KAVKASKA KUĆA; SKANDINAVSKA KUĆA; IBERIJSKA KUĆA. Kuće bi na jedan neformalan način predstavljale ambasade ovih i drugih regiona, dajući nevladinom i privrednom sektoru ogromne mogućnosti za saradnju, realizaciju projekata i povezivanje poslovnih aktivnosti. Značajno je da javni sektor bude podrška ovim aktivnostima i lobira dipllomatskim kanalima za pozitivne aktivnosti pokrenute putem ovim putem.

Agroturizam, šumarstvo i drvna industrija moraju biti agregati razvoja, ali zahtjevaju integralan pristup. Ako znamo da je prva zajednička politika EU, upravo politika poljoprivrde i ruralnog razvoja, onda je jasno koliko je to značajna i neiskorištena oblast. Zaštićeno područje Grmeč se provlači kroz prostorne planove već 50 godina, ali nikad nismo dobili plan upravljanja, upravljača ili bar ciljeve postojanja. Zaštićeno područje ne mora biti u konfliktu sa ŠPD-om ili sa lokalnim zajednicama, već naprotiv, da na integralan način posmatra prostor i resurse stavi u službu razvoja kako bi ostvarila ekonomsku održivost, ekološku prihvatljivost i društvenu odgovornost. ŠPD mora integralno gazdovati šumama i napustiti štapski sistem organizacije kako bi revirnik imao ključnu ulogu u sprovođenju planova gazdovanja i kako bi lokalno stanovništvo vratilo povjerenje u upravitelja šuma. Šume moraju biti opšte dobro, a saradnja sa drvnom industrijom ili na način da drvna industrija bude strateška grana i da se projektuju sukcesivni dugoročni ugovori ili da se prepusti slobodnom tržištu i slobodnom formiranju cijena. Novi Zakaon o šumama Federacije nam je neophodan, ali ne očekujemo usvajanje niti u ovom mandatnom periodu, pa nam je neophodan novi kantonalni Zakon. Pomoć drvoprerađivačima , a i fizičkim licima je kroz energiju, jer obnovljivi izvori ne smiju da budu rezervisani za povlaštene i podobne, već svakom mora biti omogućeno da bude i potrošač i proizvođač. Ovo bi dovelo do posticaja za stanovništvo i privredu, a uticalo na stabilnost energetskog sektora, uštede i racionalno korištenje energije.

Preduslov za razvoj je otvaranje prema evropi i prema ostatku BiH savremenom saobraćajnom infrastrukturom. GP Maljevac i GP Izačić se moraju modernizovati i specijalizovati za brz i 24-časovni prelaz roba, prevashodno izvoznih proizvoda. Izgradnja aerodroma Golubić će biti maksimalno podržana od Koalicije za čovjeka, kao i brza cesta da ide trasom GP MALJEVAC-V. Kladuša-Cazin-B. Krupa-Krnjeuša-Bosanski Petrovac-Ključ.

Rekonstrukcija ripačkog klanca je u toku, pa uz par intervencija dobijamo i magistralni put za Izačić. Regionalne ceste Bosanski Petrovac-Lušci palanka-Sanski Most, te Vrtoče – Kulen Vakuf , te spajanje ceste od GP Maljevac prema Novom Gradu, bi stvorili osnov saobraćajne infrastrukture. Sredstva za obezbjeđenje ovih projekata se realno mogu, a i moraju naći u prothodnom četverogodišnjem periodu.

Press služba “Koalicija za čovjeka”