KOALICIJA ZA ČOVJEKA smatra da je preko 100 000 Krajišnika u dijaspori širom svijeta, sa jedne strane šteta za demografski razvoj, ali sa druge strane i ogroman potencijal za napredak i ekonomski razvoj Krajine.

Krajiška dijaspora je do sada davala veliki doprinos u usvajanju evropskih standarda u Krajini, ali potencijal dijaspore nije dovoljno iskorišten, zbog dvoličnosti dosadašnjih vlasti u Krajini, koje su u dijaspori gledale isključivo potencijal za izbore i sadaku, a ne partnere za ulaganja i razvoj naše Krajine.

Krajišnici u dijaspori nisu više uglavnom građevinski radnici i komunalci, kao ranije, već je među njima sve više poduzetnika, mladih i obrazovanih ljudi koji rade poslove naviše složenosti i koji mogu biti dostojni partneri u zajedničkim ulaganjima, usvajanju novih tehnologija, zapošljavanju i razvoju.

KOALICIJA ZA ČOVJEKA, ukoliko dobije povjerenje građana na Izborima, zalagat će se za depolitizaciju odnosa sa krajiškom dijasporom i strateški pristup u korištenju potencijala dijaspore u pravcu partnerstva, zajedničkog ulaganja i usvajanja savremenih tehnologija.

Odmah po konstituiranju vlasti KOALICIJA ZA ČOVJEKA će inicirati izradu Strategije USK, za saradnju sa dijasporom u kojoj će se Krajiškoj dijaspori, na transparentan i partnerski način, ponuditi projekti za saradnju, ali i izvršiti pojednostavljenje administrativnih procedura i skraćivanje rokova za otvaranje biznisa u Krajini.

PRESS SLUŽBA KOALICIJE ZA ČOVJEKA