U svome Izbornom programu KOALICIJA ZA ČOVJEKA prioritetno mjesto daje poljoprivredi i turizmu koje su kompatibilne grane privrede i imaju strateško mjesto u razvoju Krajine.

KOALICIJA ZA ČOVJEKA smatra da izborne priče stranaka na vlasti, kako su obezbijedile milionske poticaje upravo govore o lošem pristupu u razvoju poljoprivrede, jer poticajI su samo jedan segment u ozbiljnom i sistemskom projektiranju razvoja poljoprivrede.

Ekonomski održiva poljoprivreda pored diskretnih mjera zaštite domaće proizvodnje i poticaja, traži partnerski odnos vlasti, jer se radi o proizvodnji hrane, jer se radi o proizvodnji sa velikim rizikom i jer se radi o proizvodnji sa velikim oscilacijama na tržištu.

Poljoprivreda i ruralni razvoj su moderan i ekasan model razvoja koji je odavno prepoznat kod zemalja EU, te je upravo radi toga to i prva zajednička politika i direktiva razvoja EU-e.

KOALICIJA ZA ČOVJEKA smatra da je komparativne prednosti proizvodnje zdrave hrane i turizma u Krajini potrebno sistemski zaštititi i razvijati infrastrukturu za njihovo stavljanje u funkciju razvoja Krajine.

Nedavna situacija sa malinarima u Krajini je prava pouka i poruka da poljoprivrednici u proizvodnji zdrave hrane sigurne i stabilne partnere moraju imati u državi, a ne u privatnim hladnjačama i izvoznicima koji su vođeni isključivo protnim interesima.

KOALICIJA ZA ČOVJEKA smatra potrebnim i opravdanim da proizvodnja zdrave hrane i turizam u Krajini dugoročno budu naslonjeni jedno na drugo, jer se radi o djelatnostima koje imaju komparativne prednosti u Krajini i jer se radi o granama čija kompatibilnost je u budućnosti neupitna.

PRESS SLUŽBA KOALICIJE ZA ČOVJEKA