KOALICIJA ZA ČOVJEKA smatra da su Prostorni planovi i Urbanističko-planska dokumenta prvo slovo abecede privrednog razvoja. Činjenica da Federacija BiH, 4 Kantona, među kojima i USK, te 37 od 79…