Dragi prijatelji,

Za nekoliko dana zvanično počinje predizborna kampanja za Opće izbore u BiH.

KOALICIJA ZA ČOVJEKA  ima svoj Izborni program pod nazivom „Naših 10 prioriteta“, koji će u toku predizborne kampanje predstaviti građanima i biračima u Krajini. Nažalost, moja iskustva iz dosadašnjih 13 poslijeratnih predizbornih kampanja, u kojima sam učestvovao, govore da naši birači vrlo malo odluke o podršci donose na osnovu ponuđenog Programa, i vrlo mali procenat je onih koji uopće pročitaju Izborne programe političkih stranaka. Prevara i manipulacija su redovni pratioci naših izbora i naši birači vrlo blago ili skoro nikako ne „reagiraju“, kada nakon izbora vide da su prevareni i obmanuti od neke političke partije ili kandidata, naprotiv, iz izbora u izbore glasaju za iste one koji su ih prevarili. Ima ona narodna izreka da samo budalu zmija dva puta ujede iz iste rupe. Nažalost veliku većinu naših birača zmija je do sada ujedala i deset puta iz iste rupe i gotovo da su birači postali rezistentni na prevare i obmane od strane političkih stranaka i kandidata.

Birači imaju kratko pamćenje

Jednostavno, političke stranke i kandidati na izborima polaze od toga da birači u BiH imaju kratko pamćenje i njima je glavni problem kako u predizbornoj kampanji izabrati milozvučnu priču koja je ugodna za uho birača. DNZ BiH – Krajiška stranka je svoj Izborni program za ove Izbore pripremila u sklopu Programa KOALICIJE ZA ČOVJEKA, a određene specifičnosti će posebno predstaviti svojim biračima i javnosti u toku predizborne kampanje. Glavne specifičnosti Izbornog programa, pa i političkog programa DNZ BiH, su odnos prema Agrokomercu i odnos prema pripadnicima i stradalnicima Narodne odbrane. Jučer sam imao vrlo koristan razgovor sa dvojicom invalida Narodne odbrane, koji u posljednjih 10 godina i nisu baš bili naklonjeni DNZ BiH, ali smo dugogodišnji poznanici i oni su tražili da popijemo kafu i razgovaramo na temu predstojećih izbora u BiH. Njihovo početno, glavno i jedino pitanje bilo je „ŠTA KATEGORIJA PRIPADNIKA I STRADALNIKA NARODNE ODBRANE I NJIHOVE PORODICE MOGU OČEKIVATI OD  DNZ BiH – Krajiške stranke I VAS OSOBNO, NAKON IZBORA?“. Naravno, pitanje za mene je očekivano i rekao sam da mi imamo jasne stavove i planove koji daju odgovore na to pitanje, ali da ćemo te stavove iznijeti u toku predizborne kampanje. Jasno su mi dali do znanja da pripadnici i stradalnici Narodne odbrane i porodice poginulih pripadnika Narodne odbrane odgovor DNZ BiH, na ovo pitanje, očekuju prije početka predizborne kampanje.

Tri moralne obaveze prema živim i poginulim pripadnicima Narodne odbrane

Bez obzira kako ću biti shvaćen, ponukan ovim razgovorom i nakon konsultacija sa još nekim mojim prijateljima i poznanicima iz reda invalida i porodica poginulih pripadnika Narodne odbrane, ja ću u ovoj objavi, šest dana prije kampanje, iznijeti stavove DNZ BiH – Krajiške stranke po ovome pitanju u obliku tri ključna programska zadatka koji su moralna obaveza DNZ BiH, njenog rukovodstva i članstva, a to su:

  1. Političkai pravna borba za zakonsko izjednačavanje statusa pripadnika i stradalnika Narodne Odbrane sa svim drugim populacijama u BiH proisteklim iz rata u BiH.
  2. Urbanizacija i uređenje Mezarja Dubrave i izgradnja centralnog spomen obilježja sa spomen sobom na lokaciji Dubrave.
  3. Kontinuirana politička zaštita pripadnika Narodne odbrane i njihovih porodica od svakog nasrtaja na njihovo dostojanstvo i temeljna ljudska prava i slobode.

Svojim sagovornicima sam rekao, a to sada činim i javno, da žalim što u posljednjih 10 godina nije poduzimano gotovo ništa na rješavanju ova tri ključna pitanja, iako su rješenja bila na dohvat ruke, naprotiv, sadašnja pozicija pripadnika i stradalnika Narodne odbrane i porodica poginulih je teža nego prije 10 godina.

10 godina potpunog zastoja u borbi za prava Pripadnika NO

Podsjećam da je 2010.godine Ustavni sud Federacije BiH donio Odluku o izjednačavanju prava pripadnika i stradalnika Narodne odbrane, ali ova odluka nije implementirana, a nisu pokretane nikakve daljnje pravne i političke aktivnosti na njenoj implementaciji. Također podsjećam da su Nadzorni odbor Agrokomerca i Vlada Federacije 2013.godine dali saglasnosti na prenos zemljišta na Mezarju Dubrave sa Agrokomerca na Općinu ili na Udruženje porodica poginulih i nestalih pripadnika Narodne odbrane. Ovaj prenos zemljišta na Mezarju Dubrave sa Agrokomerca nije urađen iz razloga jer tadašnji načelnik Velike Kladuše to nije htio i razumio. Također navodim da su u posljednjih 10 godina potpuno prekinute aktivnosti na dijalogu i normalizaciji odnosa između Udruženja iz reda pripadnika i stradalnika Armije BiH i Narodne Odbrane, što je proces normalizacije života i građenja povjerenja vratilo nekoliko koraka nazad.

Prava i status pripadnika NO DNZ BiH će rješavati putem dijaloga i zakona

Želim posebno istaći da će DNZ BiH – Krajiška stranka i KOALICIJA ZA ČOVJEKA ova pitanja rješavati putem zakona i političkog dijaloga i bez bilo kakvih radikalnih aktivnosti, te da će jednako tako podržavati unapređivanje materijalnog položaja i pravnog statusa svih ostalih populacija proisteklih iz rata u BiH. Ovo su naši politički i ljudski stavovi prema ovim populacijama naših građana i ovi stavovi nemaju nikakve veze sa predstojećim Izborima i Izbornom kampanjom, a onaj ko smatra da su isti proizvod namjere za kupovanje podrške na izborima, slobodno neka ne glasa za kandidate DNZ BiH i mene osobno na Izborima. Jasno je da na rješavanje ovih pitanja od značaja za pripadnike i stradalnike Narodne Odbrane i porodice poginulih važnu ulogu igra politički uticaj, ali bez obzira na to ovo pitanje je moralna obaveza DNZ BiH, sve dok ona postoji i dok postoji jedan njen član.

Lijepi pozdravi, uz najbolje želje.

Rifat Dolić